RIZA BEYANI

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI

İşbu beyan formu ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formunu okuyup anladığımı ve bu kapsamda bilgilerimin işlenmesi, saklanması ve bu form kapsamında kullanılması, aktarılmasına açık rızam bulunduğunu beyan ederek onaylıyorum.
Şirketinize iletmiş olduğum veya Şirket’inizin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri dahil her türlü özel nitelikli kişisel veri ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde ve/veya kampanya oluşturma, kampanya hizmeti kullandırım ve yararlandırma, Şirketinizin ürün ve hizmetlerinin tarafıma sunulabilmesi, bu ürünlere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve fırsatların iletilebilmesi, bu konuda aldığım/alacağım ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi ayrıca bu konuda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Şirket ve iştiraklerinizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti gibi amaçlar için Şirketiniz faaliyet konusu kapsamında kalan tüm ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafımla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi, müşteri memnuniyeti ve kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerinize ilişkin tekliflerin paylaşılması, hizmet kalitenizin artırılması, deneyim ve pazar ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, bülten, bilgilendirme ve davetiye gönderimi, analiz, raporlama, segmentasyon ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi, Şirket faaliyetleriniz kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması amaçları kapsamında, istatistiki veri oluşturma, proje, denetim, anlaşma, çalışma, test, değerlendirme, anket vb çalışmalar amacıyla ŞİRKETİNİZİN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI YA DA KANUNEN YÜKÜMLÜ OLDUĞU KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA VE/VEYA TÜRKİYE’DE VEYA YURT DIŞINDA MUKİM OLAN 3. KİŞİ HİZMET SAĞLAYICI, İŞ ORTAĞI, GRUP ŞİRKETİ, BAĞLI ŞİRKETLER, TEDARİKÇİ FİRMALAR, ŞİRKET FAALİYETLERİNİZ KAPSMAINDA HİZMET ALDIĞINIZ KURULUŞLAR İLE PAYLAŞILMASI, KANUNİ YA DA HİZMETE BAĞLI FİİLİ GEREKLİLİKLER HALİNDE VE/VEYA ÜRÜN, PROJE, KAMPANYA ÜRETİMİ, YÖNETİMİ, OLUŞTURULMASI, İSTATİSKİ VERİ ÇALIŞMASI, MÜŞTERİ DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRME, PROJE, DENETİM, ANLAŞMA, ÇALIŞMA, TEST, DEĞERLENDİRME, ANKET VB ÇALIŞMALAR AMACIYLA YURTDIŞINA AKTARILMASI DAHİL OLMAK ÜZERE İŞLENMESİNE AÇIK RIZAM OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.

İşbu beyan ve onay formunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesi’nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde kendi rızam ile onay butonunu işaretlediğimi, bu şekilde onayladığım beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.